หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 10

Final Project ( Sweet Corn )
    โครงการออกแบบส่วนบุคคล ที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์และกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าวโพดหวาน ภายใต้การประเมินผลเป็นรายบุคคล โดยติดตามงาน final project ตามขั้นตอน 3ส.  โดยการศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์และกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จากของจริงที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้วย
     ขั้นตอนการศึกษาขั้นแรก ส.1 การสืบค้น ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป และเริ่มต้นสร้างแนวคิด

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้สัปดาห์ที่สอง

กิจกรรมการเรียน งาน-การบ้านมีอะไรบ้าง ในเทอมนี้
1.ทำความเข้าใจกับกติกาที่อาจารย์วางให้เข้าใจ หากสงสัยให้สอบถามโดยตรงกับอาจารย์หรือ comment ฝากคำถามไว้ในเรื่องนี้หรือใน googleBuzz (ต้องสร้าง-แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใส่รูปถ่ายในโปรไฟล์ก่อน)
- ติดตาม(Follow) arti3314.blogspot.comโดยคลิกปุ่มติดตาม 
- สร้าง blog ที่ blogger.com โดยใช้ชื่อจริงตามด้วยรหัสวิชา เช่น prachid-arti3314 และจัดสาระเนื้อหาให้เรียบร้อยสวยงามเยี่ยงผู้ที่เล่าเรียนทางด้านวิชาชีพทางการออกแบบสื่อทัศน์(Visual Communication)

2. งานแปลบทความข่าวสารทางด้านการออกแบบกราิฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ดูรายละเอียดที่อาจารย์แชร์ไฟล์ใน GoogleDocs  โดยต้องส่งไฟล์ร่าง(Draft)ที่แปลไว้ 3 เรื่อง เลือกรายงานเพียง 1 เรื่อง สรุปเป็นเอกสาร google docs หรือ google presentation  ก่อนรายงานล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน การรายงานหน้าชั้น ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที โดยให้บันทึกไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรมจับหน้าจอ(VDO Screen Capture)
เริมต้นรายงานเวลา 9.00 น.เรียงลำดับตามรายชื่อ เรียกชื่อแล้วไม่มาไม่พร้อม ให้ถือว่าไม่ประสงค์รับการประเมินในรายการงานนั้นๆ
3. งานกลุ่ม thaistar 2011 ส่งจริง ภายใน11สค.2554 ที่ กรมส่งเสริมฯ ดูรายละเอียดที่http://pdpd.dip.go.th/ 
4 ทุกกลุ่มใช้วิธีเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ Work-Based Learning

สาระการเรียนรู้สัปดาห์แรก

1. การใช้ Gmail ลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อให้เป็นระบบการสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประมวลผงกิจกรรมต่างๆ ใส่ชื่อ ข้อมูล และรายละเอียดส่วนตัว (Account Setting) ตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2. ติดต่ออาจาร์ยผู้สอนผ่านทางอีเมลล์ ที่ prachid2009@gmail.com ผศ.ประชิด ทิณบุตร
3. ให้เปิดใช้งานบริการของ google ต่างๆ คือ

    - Google Buzz  ติดตามprachid2009@gmail.com และตามข่าวสารง่านต่างๆ
    - Google Profile  ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
    - Google Docs  ฝึกการใช้งาน Documents และ Ms Share
    - Blogger 
 สร้างโดยใช้ชื่อจริงตามด้วยรหัสวิชา เช่น Ratchanok-arti3314  และสรุปผลการเรียนรู้ในวิชาเป็นส่วนบุคคล ติดตามblog http://arti3314.blogspot.com/

    - Issuu  สมัครใช้บริการ ทดลองใช้และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบริการ


4. Project Thaistar2011 ศึกษาและเตรียมข้อมูลสำหรับการประกวด บรรจุภัณฑ์ประจำปี2554 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เข้าไปดูรายละเอียดที่ http://pdpd.dip.go.th/contest/detail.php?NewID=65